Products

 

 

TFZ           Translucent Full Zir. (47%)  1100 Mpa      

TFZ (Plus)   High Translucent Full Zir. (49%) 1100 Mpa     

TSZ         Monolithic Full Zir. (47%) 1250 Mpa 

FSZ         Monolithic Full Zir. (43%) 1300 Mpa 


     

DDA Full Contour Zirconia

fullsamples.jpg

DDA Full Spectrums of Shades

3x3 crowns.jpg

DDA TFZ (Plus)  

High Translucent Full Zir. (49%) 1100 Mpa 

TFZ (Plus)Bleach 

TFZ (Plus)Natural

TFZ (Plus)Custom

IPS e.max®

PFZ  Porcelain Fused to Zirconia